Vardakademiet 6-11 år

Vår/Sommer 2022

Oppstart 09. april

Lørdag kl 11:30 - 13:00

Velkommen til Vardakademiet 2022

Lørdagsakademiet - høstoppstart 20. august

Vi vil også i år ha et lørdagsakademiet hver lørdag fra og med 20. august frem til november. Innholdet i disse øktene vil være en kombinasjon mellom instruksjon og spill. Der halvparten av økten er øvelsesbasert med fokus på mestring, læring, lek og konkurranse og resten av økten er spill.

Det sportslige opplegget blir laget av Jonas Solbakken og Kjell Sture Jensen. Erfarne trenere fra Vard stiller og spillere fra Avaldsnes Damer Elite. Vi gleder oss til å ta i mot ivrige fotballspillere og fortsette å skape fotballglede i Vardhallen


Flotte deltakere på Vardakademiet 2018

Priser og påmelding

Spill+instruksjon


Lørdag

Hver lørdag

april-sommerferie

kr 500,-

For spillere fra andre klubber enn Vard kommer et tillegg på kr 200,- pr valg.


Pedagogikken


 • På Vardakademiet har vi fokus på at det skal være gøy å lære – og det får vi best til når vi har fokus på det de får til. Det er få – om noen – som er dårlige med vilje. De aller fleste ønsker helst at de skal få det til – og derfor er det også viktig at vi har fokus på det de får til.

 • Vi ønsker å stimulere spillerne til å se nytten av å øve mye – for de får resultater av det. Gjennom at de får ekstremt mange repetisjoner innen hver ferdighet de øver på hver økt, ser vi at de selv oppdager at de også blir bedre i løpet av bare en økt. Dette øker motivasjonen deres for å øve – og det er overførbart til både skole og livet for øvrig. Vi håper derfor vi gjennom vårt program lærer dem nytten – og ikke minst, gleden man får av å øve mye.

 • Differensiering vil skje på treningen, men dette skal gjøres slik at barnet ikke mister verken trivsel eller trygghetsfølelsen. På Vardakademiet differensierer vi fordi vi ønsker at spillerne skal oppleve mest mulig mestring og da må utfordringene stå i forhold til det nivået spilleren er på til enhver tid.

 • Vi ønsker å bedrive holdningsskapende arbeid hvor ydmykhet, respekt, stolthet, lyst og iver er bærebjelkene. Barna skal ha respekt for sine instruktører og sammen dem ta vare på hverandre og utstyret vi benytter.

Husk å ta med egen ball på torsdagene!


SPILL

Utenom instruksjon/teknikk treningen anser vi som smålagspill 3v3 og 4v4 som en meget viktig tråd i Vardakademiet.

 • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle.

 • Spillerne er involvert i reelle fotballsituasjoner hele tiden.

 • Mange ballberøringer gir engasjement og raskere læring.

 • Kort vei til mål gir mange avgjørende avslutnings- og forsvarssituasjoner.

 • Flere avslutninger, flere mål og mer moro.

 • Gir stor mengde ekte fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten.

 • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = kommunikasjon, valg og utførelse.

 • Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra tidlig alder av.

 • På grunn av den engasjerende og artige opplevelsen der og da for alle.

 • En stor mengde av denne type aktivitet i unge år vil gi bedre grunnlag for å bli en dyktig fotballspiller.

 • Vi ønsker i stor grad å se de tekniske innlæringene vi trener på Vardakademiet Instruksjon igjen på Vardakademiet SPILL.


INSTRUKSJON

Her er fokuset kun teknisk trening blandet med masse kjekke konkurranser.

 • Ballmestring (mestre ballen på små flater og store flater)

 • Finter

 • Vendinger

 • Vi bruker Skill Matrix som utviklingsverktøy for de eldste (10-12år)

 • Fokus på få øvelser med masse repetisjon