Vardakademiet 6-12 år

Vardakademiet 2022/2023

Oppstart 15.november til cirka 30. mars

Tirsdag: 17-18, 18-19
Torsdag: 17-18, 18-19

Velkommen til Vardakademiet 2022/2023

Vardakademiet - oppstart 15.november 2022


Velkommen til Vardakademiet

Tirsdag - SPILL: Tirsdag er en ren spilløkt der vi spiller 3v3 eller 4v4 på småbaner uten keeper. På tirsdager trenger ikke barna å ha med egen ball, dermed kun på torsdagen man trenger dette. Gruppene vil bli delt inn etter årsklasser. Så fremt det er nok jenter deles de i egne grupper, men ønsker noen å være med guttene er dette fullt mulig

Torsdag - LÆRING: Torsdagen er en læringsøkt. Det vil si at man i tillegg til spill, vil ha ulike øvelser i spill-motspill (1v1-2v2 etc), der spillerne får coaching på taktiske og tekniske læringsmomenter. Halve økten spill og halve økten øvelser. Her må barna ha med egen ball og gruppene vil bli delt inn etter alder.

Keepere: Keepertreningen vil være på torsdager, men her anbefaler vi alle keepere å også være med på SPILL økten på tirsdag. Over 60% av alle keeper aksjoner skjer med ball i beina, så det er viktig å utvikle disse ferdighetene også.

Instruktører: Øktene vil bli leder av Jonas Solbakken og Kjell Sture Jensen, sammen med våres dyktige lagstrenere med lang erfaring fra Vardakademiet.Flotte deltakere på Vardakademiet 2018

Priser og påmelding

SPILL


Tirsdager

Hver tirsdag

November - Mars

kr 1 200,-

LÆRING


Torsdager

Hver torsdag

November - Mars

kr 1 500,-

SPILL + LÆRING


Tirsdager og torsdager

Hver tirsdag og torsdag

November - Mars

kr 2 400,-

KEEPER


Tirsdager

Hver torsdag

November - Mars

kr 1 500,-

For spillere fra andre klubber enn Vard kommer et tillegg på kr 200,- pr valg.

Påmelding fra andre klubber en Vard åpner mandag 01. november

Pedagogikken


 • På Vardakademiet har vi fokus på at det skal være gøy å lære – og det får vi best til når vi har fokus på det de får til. Det er få – om noen – som er dårlige med vilje. De aller fleste ønsker helst at de skal få det til – og derfor er det også viktig at vi har fokus på det de får til.

 • Vi ønsker å stimulere spillerne til å se nytten av å øve mye – for de får resultater av det. Gjennom at de får ekstremt mange repetisjoner innen hver ferdighet de øver på hver økt, ser vi at de selv oppdager at de også blir bedre i løpet av bare en økt. Dette øker motivasjonen deres for å øve – og det er overførbart til både skole og livet for øvrig. Vi håper derfor vi gjennom vårt program lærer dem nytten – og ikke minst, gleden man får av å øve mye.

 • Differensiering vil skje på treningen, men dette skal gjøres slik at barnet ikke mister verken trivsel eller trygghetsfølelsen. På Vardakademiet differensierer vi fordi vi ønsker at spillerne skal oppleve mest mulig mestring og da må utfordringene stå i forhold til det nivået spilleren er på til enhver tid.

 • Vi ønsker å bedrive holdningsskapende arbeid hvor ydmykhet, respekt, stolthet, lyst og iver er bærebjelkene. Barna skal ha respekt for sine instruktører og sammen dem ta vare på hverandre og utstyret vi benytter.

Husk å ta med egen ball på torsdagene!


SPILL

Vi anser smålagspill i form av 3v3 og 4v4 som en meget viktig tråd i Vardakademiet.

 • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle.

 • Spillerne er involvert i reelle fotballsituasjoner hele tiden.

 • Mange ballberøringer gir engasjement og raskere læring.

 • Kort vei til mål gir mange avgjørende avslutnings- og forsvarssituasjoner.

 • Flere avslutninger, flere mål og mer moro.

 • Gir stor mengde ekte fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten.

 • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = kommunikasjon, valg og utførelse.

 • Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra tidlig alder av.

 • På grunn av den engasjerende og artige opplevelsen der og da for alle.

 • En stor mengde av denne type aktivitet i unge år vil gi bedre grunnlag for å bli en dyktig fotballspiller.

 • Vi ønsker i stor grad å se de tekniske innlæringene vi trener på Vardakademiet Instruksjon igjen på Vardakademiet SPILL.


LÆRING

Her er fokuset å forbedre spillernes fotballferdigheter gjennom aktiv læring

 • Øvelser som alltid inneholder minimum 1 angriper og 1 forsvarer med retning og mål. Fotball kjennetegnes ved at det er medspillere, motspillere, retning og mål

 • Bevisstgjøring fra trener på hva slags taktiske og tekniske momenter som man gjør bra og kan gjøre annerledes - en spørrende tilnærming

 • Fokus på mange repetisjoner, konkurranse, mestring og glede!