Vardakademiet 6-11 år

Vinteren 2021/22

Oppstart 16. november

Tirsdager og torsdager kl 17:00 - 19:00

Våren 2022

Lørdager kl 11:30 - 13:00


Velkommen til Vardakademiet 2021/2022

Vardakademiet - Oppstart 16. november

Vi fortsetter selvfølgelig med Vardakademiet på vinteren, hver tirsdag og torsdag fra november til påske. Gruppene vil bli delt inn etter endt påmelding. Innhold i treningene vil bli spill på tirsdagene, og instruksjon og keepertrening på torsdagene.

Det sportslige opplegget blir laget av Elias J. Kerchaoui og Kjell Sture Jensen. Erfarne trenere fra Vard stiller og spillere fra Avaldsnes Damer Elite. Vi gleder oss til en ny sesong med glede og utvikling i Vardhallen på vårt helt nye dekke.


Flotte deltakere på Vardakademiet 2018

Priser og påmelding

Spill


Tirsdager

Hver tirsdag

november-påske

kr 1000,-

Instruksjon


Torsdager

Hver torsdag

november-påske

kr 1300,-

Spill+instruksjon


Tirsdag og torsdag

Hver tirsdag og torsdag

november-påske

kr 2100,-

For spillere fra andre klubber enn Vard kommer et tillegg på kr 200,- pr valg.

Søskenrabatt kr 500,- for begge dager og kr 200,- for en da - ta kontakt med jorn@vard.no

Lørdagsakademiet


Instruksjon og spill

Lørdager 2022

april - oktober


Pedagogikken


 • På Vardakademiet har vi fokus på at det skal være gøy å lære – og det får vi best til når vi har fokus på det de får til. Det er få – om noen – som er dårlige med vilje. De aller fleste ønsker helst at de skal få det til – og derfor er det også viktig at vi har fokus på det de får til.

 • Vi ønsker å stimulere spillerne til å se nytten av å øve mye – for de får resultater av det. Gjennom at de får ekstremt mange repetisjoner innen hver ferdighet de øver på hver økt, ser vi at de selv oppdager at de også blir bedre i løpet av bare en økt. Dette øker motivasjonen deres for å øve – og det er overførbart til både skole og livet for øvrig. Vi håper derfor vi gjennom vårt program lærer dem nytten – og ikke minst, gleden man får av å øve mye.

 • Differensiering vil skje på treningen, men dette skal gjøres slik at barnet ikke mister verken trivsel eller trygghetsfølelsen. På Vardakademiet differensierer vi fordi vi ønsker at spillerne skal oppleve mest mulig mestring og da må utfordringene stå i forhold til det nivået spilleren er på til enhver tid.

 • Vi ønsker å bedrive holdningsskapende arbeid hvor ydmykhet, respekt, stolthet, lyst og iver er bærebjelkene. Barna skal ha respekt for sine instruktører og sammen dem ta vare på hverandre og utstyret vi benytter.

Husk å ta med egen ball på torsdagene!


SPILL

Utenom instruksjon/teknikk treningen anser vi som smålagspill 3v3 og 4v4 som en meget viktig tråd i Vardakademiet.

 • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle.

 • Spillerne er involvert i reelle fotballsituasjoner hele tiden.

 • Mange ballberøringer gir engasjement og raskere læring.

 • Kort vei til mål gir mange avgjørende avslutnings- og forsvarssituasjoner.

 • Flere avslutninger, flere mål og mer moro.

 • Gir stor mengde ekte fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten.

 • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = valg og utførelse.

 • Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra tidlig alder av.

 • På grunn av den engasjerende og artige opplevelsen der og da for alle.

 • En stor mengde av denne type aktivitet i unge år vil gi bedre grunnlag for å bli en dyktig fotballspiller.

 • Vi ønsker i stor grad å se de tekniske innlæringene vi trener på Vardakademiet Instruksjon igjen på Vardakademiet SPILL.


INSTRUKSJON

Her er fokuset kun teknisk trening blandet med masse kjekke konkurranser.

 • Ballmestring (mestre ballen på små flater og store flater)

 • Finter

 • Vendinger

 • Vi bruker Skill Matrix som utviklingsverktøy for de eldste (10-12år)

 • Fokus på få øvelser med masse repetisjon