Vardakademiet 6-11 år

Høsten 2021

Lørdager kl 11:30 - 13:00

21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 9/10

Vinteren 2021/22

Tirsdager og torsdager kl 17:00 - 19:00

Velkommen til Vardakademiet 2021

Vårakademi - åpent for påmelding!

Vi forsetter å tilby Vardakademi-økter for 7-11 åringer også i sesong, med oppstart i august 2021 i Vardhallen. Vi tar det beste av spillakademiet og instruksjon inn i èn økt hver lørdag fra kl 11:30 - 13:00.


7 lørdager frem til midten av oktober


Akademi i vintersesong

Vi fortsetter selvfølgelig med vårt vanlige akademi på vinteren, hver tirsdag og torsdag fra november til påske. Gruppene vil bli delt inn etter endt påmelding. Innhold i treningene vil bli spill på tirsdag og instruksjon og keepertrening på torsdag.


Flotte deltakere på Vardakademiet 2018

Priser og påmelding

Høsten 2021


Instruksjon og spill

7 lørdager august - oktober

kr 500,-

Spill


Tirsdager

Hver tirsdag
november-påske

kr 1000,-

Instruksjon


Torsdager

Hver torsdag
november-påske

kr 1300,-

Våren 2021


Tirsdager

Hver lørdag
august-oktober

kr 600,-

For spillere fra andre klubber enn Vard kommer et tillegg på kr 200,- pr valg

Instruksjon + spill


Tirsdager og torsdager

Hver tirsdag og torsdag
november-påske

kr 2100,-

Pedagogikken


 • På Vardakademiet har vi fokus på at det skal være gøy å lære – og det får vi best til når vi har fokus på det de får til. Det er få – om noen – som er dårlige med vilje. De aller fleste ønsker helst at de skal få det til – og derfor er det også viktig at vi har fokus på det de får til.

 • Vi ønsker å stimulere spillerne til å se nytten av å øve mye – for de får resultater av det. Gjennom at de får ekstremt mange repetisjoner innen hver ferdighet de øver på hver økt, ser vi at de selv oppdager at de også blir bedre i løpet av bare en økt. Dette øker motivasjonen deres for å øve – og det er overførbart til både skole og livet for øvrig. Vi håper derfor vi gjennom vårt program lærer dem nytten – og ikke minst, gleden man får av å øve mye.

 • Differensiering vil skje på treningen, men dette skal gjøres slik at barnet ikke mister verken trivsel eller trygghetsfølelsen. På Vardakademiet differensierer vi fordi vi ønsker at spillerne skal oppleve mest mulig mestring og da må utfordringene stå i forhold til det nivået spilleren er på til enhver tid.

 • Vi ønsker å bedrive holdningsskapende arbeid hvor ydmykhet, respekt, stolthet, lyst og iver er bærebjelkene. Barna skal ha respekt for sine instruktører og sammen dem ta vare på hverandre og utstyret vi benytter.

Husk å ta med egen ball på torsdagene!


SPILL

Utenom instruksjon/teknikk treningen anser vi som smålagspill 3v3 og 4v4 som en meget viktig tråd i Vardakademiet.

 • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle.

 • Spillerne er involvert i reelle fotballsituasjoner hele tiden.

 • Mange ballberøringer gir engasjement og raskere læring.

 • Kort vei til mål gir mange avgjørende avslutnings- og forsvarssituasjoner.

 • Flere avslutninger, flere mål og mer moro.

 • Gir stor mengde ekte fotballaktivitet og dermed gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten.

 • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne, fotballferdigheten = valg og utførelse.

 • Alle som er blitt gode fotballspillere har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra tidlig alder av.

 • På grunn av den engasjerende og artige opplevelsen der og da for alle.

 • En stor mengde av denne type aktivitet i unge år vil gi bedre grunnlag for å bli en dyktig fotballspiller.

 • Vi ønsker i stor grad å se de tekniske innlæringene vi trener på Vardakademiet Instruksjon igjen på Vardakademiet SPILL.


INSTRUKSJON

Her er fokuset kun teknisk trening blandet med masse kjekke konkurranser.

 • Ballmestring (mestre ballen på små flater og store flater)

 • Finter

 • Vendinger

 • Vi bruker Skill Matrix som utviklingsverktøy for de eldste (10-12år)

 • Fokus på få øvelser med masse repetisjon


Smittevernsregler

 • Hvis du har symptomer på sykdom bli hjemme.

 • Foreldre får ikke tilgang til Vardhallen under trening. Hvis enkelte mener det er svært nødvending at de er inne i Vardhallen kan de ta kontakt med elias@vard.no.

 • Alle som skal inn i Vardhallen må sprite hendene sine ved ankomst.

 • Det blir ekstra viktig at vi i år alltid har med egen ball.

 • Det blir ikke endringer i grupper underveis i økten.

 • Ved inndeling av grupper er det nå slik at spillerne møter rett i sine faste grupper..