Vardakademiet G2007-2008

Velkommen til Vardakademiet 2022/2023

Ny oppstart i august

Ungdomsakademiet fortsetter 26. august. I løpet av høsten vil det være 15 fredager og 3 lørdagssamlinger for gutter født i 2007 og 2008.

Høsten 2022 for G2007/08


Fredag
aug kl. 15:30 - 17:00

Innhold


  • Årshjul/pensum/øvelser blir satt opp av akademiansvarlige Jonas Solbakken og Kjell Sture Jensen.

  • Hovedfokus på øvelser fra landslagsskolen

  • Lære spillerne å ta ansvar for egen utvikling - lage målsetninger


Instruktører

  • Jonas Solbakken (utviklingssjef Vard)

  • Kjell Sture Jensen (Spiller- og trenerutvikler i Vard)

  • Trenere for 2007, 2008, 2009 og 2010 årgang i Vard.

  • ...og enda flere


Høsten 2022

Fredager kl. 1500 16:30 gjennom halvåret og enkelte lørdager fra kl. 13:15- 1600


2. halvår 2022


Fredager og enkelte lørdager

19 fredager og 3 lørdager

august-desember

kr 1300,-

Jonas Solbakken

Utviklingssjef

jonas@vard.no

tlf 413 78 706


Kjell Sture Jensen

Spiller- og trenerutvikler

kjell.sture.jensen@gmail.com